[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-152
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnsidental Olarak Saptanan Sakral Agenezi ve Eşlik Eden Anomaliler: Olgu Sunumu
Serkan KEMER1, Ahmet EROĞLU2, Ferhat CÜCE3, Özay DEMİRAY4, Cihan MERAL5, Cem ATABEY6
1Van Military Hospital, Department of Pediatrics, Van, Turkey
2 Van Military Hospital, Department of Neurosurgery, Van, Turkey
3Van Military Hospital, Department of Radiology, Van, Turkey
4Hopa State Hospital, Department of Urology, Artvin, Turkey
5GATA Haydarpaşa Training Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
6Mevki Military Hospital, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey

Sakral agenezi, kaudal regresyon sendromunun bir parçası olarak lomber omurga defektlerinin de eşlik edebileceği, sakrumun kısmen ya da tamamen olmadığı, gergin omurilik ile birlikte nörolojik sorunlar ile seyreden ve etiyopatolojisi kesin olarak ortaya konulamamış konjenital spinal bir defekttir. Gestasyonun erken dönemlerinde oluşan gelişimsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapışıklık nedeni ile gerilen filum terminale ve buna bağlı olarak genitoüriner sistem başta olmak üzere, kas-iskelet sistemi ve gastrointestinal sistem özellikle etkilenebilir. Birlikte kardiyak ve respiratuar defektler bulunabilir. Morbidite düzeyini; sakrumun agenezi seviyesi ve eşlik eden organ ve sistemlerin disfonksiyon derecesi belirler. Biz yazımızda gergin filum terminale ile birlikte rekürran idrar yolu enfeksiyonu ve tedaviye yanıt vermeyen dirençli kabızlık şikayetleri ile pediatri kliniğine ailesi tarafından getirilen olguyu sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]