[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2017, Cilt 22, Sayı 3
Derleme
Yoğun Bakım Hastalarının Glisemi Takibinde Protokol Kullanımının Önemi
Sevgisun KAPUCU, Özlem CANBOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Bir Ruh Sağlığı Hastanesi Acil Servisine Başvuran Yaşlı Hastaların Sosyo Demografik ve Klinik Özellikleri
Bahar YEŞİL, Behice HAN ALMIŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diffusion-Weighted MR Imaging of Acute Abdominal Pain: A Prospective Study of 720 Patients, Assessing the Diagnostic Value of Diffusion-Weighted Imaging Prior Computed Tomography Scanning
Oğuzhan ÖZDEMİR, Yavuz METİN, Nurgül ORHAN METİN, Özlem BİLİR, Özcan YAVAŞİ, Ali KÜPELİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Arter Hastalarında Plazma Endotelyal Lipaz ve İnflamasyon Belirteçleri Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Solmaz SUSAM, Necip İLHAN, Nevin İLHAN, Mehmet AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda Böbrek Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahinin (RİRC) Erken Dönem Sonuçları: Ön Çalışma
Hikmet ZEYTUN, Serkan ARSLAN, Mehmet Şerif ARSLAN, Erol BASUGUY, Bahattin AYDOĞDU, Mehmet Hanifi OKUR, Abdurrahman ÖNEN, Selçuk OTÇU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Çekirdek Fonksiyonları ile Oluşturulan Destek Vektör Makinesi Modellerinin Performanslarının İncelenmesi: Bir Klinik Uygulama
Emek GÜLDOĞAN, Ahmet Kadir ARSLAN, Jülide YAĞMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Oral Isotretinoin Induced Pigmentation Disorder: A Case Report
Betül DEMİR, Demet ÇİÇEK, Leyla BİLİK, Ebru GÜLER AYDOĞDU, Hakan ARTAŞ, Nida DEMİRPOLAT, Can ERGİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beş Olgu Nedeniyle Vena Kava İnferior Psödolipomu
Mustafa KOÇ, Ünsal AKASLAN, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

An Incidentally Detected Sacral Agenesis and Associated Anomalies: Case Report
Serkan KEMER, Ahmet EROĞLU, Ferhat CÜCE, Özay DEMİRAY, Cihan MERAL, Cem ATABEY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Postpartum Dönemde Homozigot Faktör-V Leiden Mutasyonuna Bağlı Akut Budd-Chiari Sendromu
Yılmaz BİLGİÇ, Muhammet CENGİZ, Ayşe Nuransoy CENGİZ, Cengiz YILMAZ, Yasir Furkan ÇAĞIN, Fatih SANCAKTAR, Oğuzhan YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sertralin Kullanımına Bağlı Akneiform Döküntü: Bir Olgu Sunumu
Faruk KILIÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]