[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 156-157
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sertralin Kullanımına Bağlı Akneiform Döküntü: Bir Olgu Sunumu
Faruk KILIÇ
Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Edirne, Türkiye

İlaca bağlı akneiform döküntüler papül ve püstül şeklinde olup, sorumlu ilacın kesilmesiyle geri dönüşümlü olan bir yan etkidir. Pek çok sistemik ilaç kullanımında görülmektedir. Ancak sertraline bağlı akneiform döküntüler ile ilgili yayın sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu olgu bildiriminde sertralin tedavisine başladıktan sonra akneiform döküntüler ortaya çıkan kadın hasta sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]