[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 146-148
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beş Olgu Nedeniyle Vena Kava İnferior Psödolipomu
Mustafa KOÇ, Ünsal AKASLAN, Selami SERHATLIOĞLU
Fırat Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Vena kava inferior psödolipomu, (VKİP) tipik olarak perikaval lokalizasyon gösteren ekstrakaval yağ doku oluşumudur. Vena kava inferior (VKİ) yerleşimli yağ içerikli lipom ve liposarkom gibi tümörlerle benzer bulgular göstermekte olup, çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) görünümü yanlış tanı ve gereksiz ileri incelemelere neden olmaktadır. VKİP nadir bir varyasyon olup, ÇKBT incelemelerde, VKİ lümeninde yağ içerikli lezyon varlığında, ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]