[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir bir Endoskopik Bulgu: Rektum Kanserli Hastada Çift Pilor
Mehmet Suat YALÇIN1, Şehmus ÖLMEZ2, Adnan TAŞ2
1Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Aksaray, Türkiye
2Adana Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Adana, Türkiye

Çift pilor antrum ve bulbus arasında kısa aksesuar bir kanalın oluşmasıdır. Mide antrumundan bulbusa uzanım gösteren iki lümen gözlenir. Çift pilor endoskopide %0.06-0.4 sıklıkta oldukça nadir görülür. Asemptomatik olabileceği gibi epigastrik ağrı, dispepsi ve gastrointestinal kanama ile bulgu verebilir. Ellibeş yaşında erkek hasta uzun süredir mevcut olan dispeptik yakınmalar ve karın ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde rektum kanseri nedeniyle operasyon öyküsü, kemoterapi ve radyoterapi alma öyküsü vardı. Endoskopide antrumdan bulbusa uzanım gösteren iki lümen izlendi. Lümenin birinden geçildi. Diğer lümenden geçilemedi. Bu nedenle gastrokolik fistülü dışlamak amacı ile baryumlu mide-duodenum grafisi çekildi. Baryumlu mide-duodenum grafisi normal saptandı. Hastada çift pilor tanısı konuldu. Bizim olgumuz literatürde kolon kanserli hastada saptanan ilk çift pilor olgusudur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]