[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Menenjitle Karışan bir Nörobehçet Olgusu
Mehmet ÇELİK1, Ali İrfan BARAN2, Mahmut SÜNNETÇİOĞLU2, Yusuf ARSLAN2, Mustafa Kasım KARAHOCAGİL3
1Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Şırnak, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye

Behçet hastalığı, kronik, relapslarla seyreden, etiyolojisi bilinmeyen sistemik vaskülitik bir hastalıktır. Santral sinir sistemi tutulumu Nöro-Behçet olarak tanımlanmakta olup Nöro-Behçette nörolojik komplikasyonların prevelansı %3 ile %10 arasında değişmektedir. Bu yazıda klinik ve beyin omurilik sıvısı bulgularıyla başlangıçta menenjit tanısıyla takip edilen, kısmi iyileşme görülen, takip sürecinde genel durum bozukluğu ve nörolojik bulguların kötüleşmesi sonrasında yapılan tetkikler ve radyolojik incelemeler sonucunda Nöro-Behçet tanısı konan ve immunsupresif tedavilerle yanıt alınan bir olgunun sunulması amaçlandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]