[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-153
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Uzun Etkili Aripiprazol (Aylık Enjeksiyon) Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm: Olgu Sunumu
Sevler YILDIZ
Tunceli Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Tunceli, Türkiye

Parkinsonizm antipsikotik ilaç kullanımına bağlı görülen nörolojik yan etkilerden biridir. Aripiprazol parsiyel dopaminerjik etki gösterdiğinden diğer antipsikotik ilaçlara göre nörolojik yan etkisinin daha az olması beklenmektedir. Uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotik ilaçlar, tedavi uyumunu arttıdığından son zamanlarda psikiyatri doktorları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Aripiprazolün hastalara kullanım kolaylığı sağlayan ve son zamanlarda sıklıkla tercih edilen depo formu mevcuttur. Aşağıda uzun etkili depo aripiprazolün neden olduğu parkinsonizm olgusuna değinildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]