[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2020, Cilt 25, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Melatonin, Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Bax, Bcl2I1 ve XIAP Düzeylerini Etkileyerek Apoptotik Yolağı Düzenleyebilir
Gülnur ASLAN, Hüseyin Fatih GÜL, Engin ŞAHNA, Ebru ÖNALAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
İskemik/Hemorajik İnmede Serum TNF-α, IL-1β ve TGF-β2 Düzeylerinin ve Oksidan-Antioksidan Durumun Değerlendirilmesi
Nevin İLHAN, Solmaz SUSAM, Ömer CANPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntraoperatif Esmolol ve Remifentanil İnfüzyonu Uygulanan Hastalarda Anestezik ve Analjezik Tüketiminin Karşılaştırılması
Döndü GENÇ MORALAR, Mert SUDABATMAZ, Güneş Özlem YILDIZ, Fidan AYGÜN, Bedih BALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kaviter ve Kaviter Olmayan Akciğer Kanserleri Arasında Klinik, Patolojik, Metabolik ve Prognostik Farklılıklar Var mı?
Coşkun DOĞAN, Nesrin KIRAL, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Sevda CÖMERT ŞENER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Rekürren Akut Pankreatit için Bir Risk Faktörü müdür?
Orkide KUTLU, Yılmaz BİLGİÇ, Evren BAHRİ, Yahya ATAYAN, Yasir Furkan ÇAĞIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi Atıklar Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması
Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ, Burkay YAKAR, Osman ATAŞ, Edibe PİRİNÇCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Çocuk Endokrinoloji Ünitesinde Boy Kısalığı olan Çocukların Etiyolojik Dağılımı
İhsan ESEN, Ece Meltem YALÇIN, Deniz ÖKDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Uzun Etkili Aripiprazol (Aylık Enjeksiyon) Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm: Olgu Sunumu
Sevler YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgusunda Brusellar Spondilodiskit ve Prozon Fenomeni
Uğur ERGÜN, Emel ASLAN BOZYEL, Burak ALP, Erkan ÇAĞLAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Lokalizasyonlu Gastrik Ksantom: İki Olgu Sunumu
İlke Evrim SEÇİNTİ, Okan YUMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]