[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-116
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Melatonin, Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Bax, Bcl2I1 ve XIAP Düzeylerini Etkileyerek Apoptotik Yolağı Düzenleyebilir
Gülnur ASLAN1, Hüseyin Fatih GÜL2, Engin ŞAHNA1, Ebru ÖNALAN3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: İskemiden sonra kan akımının restorasyonu, iskemik dokunun canlılığını korumak için çok önemlidir. İskemik doku reperfüze edildiğinde, enzim degradasyonu, reaktif oksijen türlerinde aşırı artışa ve apoptoz gibi sekonder yaralanmalara neden olur. Pineal bezden salınan melatonin, önemli endojen antioksidanlardan biridir. Bu çalışmanın amacı; melatoninin, iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarında proapoptotik B hücreli lenfoma 2 ile ilişkili X (Bax) ile antiapoptotik B hücreli lenfoma 2I1 (Bcl2I1) ve X' e bağımlı apoptoz inhibitörü (XIAP) düzeylerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Sıçanlar kontrol, I/R ve I/R+melatonin olmak üzere rastgele 3 gruba ayrıldı. Sol koroner arter 30 dk oklüze ve 120 dk reperfüze edilerek kardiyak hasar oluşturuldu. Melatonin i.p enjeksiyonu ile I/R’ den önce 10 gün boyunca uygulandı. Bax, Bcl2I1 ve XIAP seviyeleri ‘Eş zamanlı PCR’ ile analiz edildi.

Bulgular: Doku Bax düzeyleri I/R hasarı ile 1,47 kat artarken, Bcl2I1 ve XIAP düzeyleri azaldı. Melatonin uygulaması, bu değişiklikleri inhibe ederek I/R kaynaklı miyokard hasarına karşı koruma sağladı.

Sonuç: Antiapoptotik XIAP ve Bcl2I1 ve proapoptotik Bax, miyokardiyal I/R patolojisinde sinyal yollarında rol oynayabilir. Melatoninin koruyucu rolüne antiapoptotik aktivitelerinin katkısı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]