[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-160
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Lokalizasyonlu Gastrik Ksantom: İki Olgu Sunumu
İlke Evrim SEÇİNTİ1, Okan YUMUŞ2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Silifke Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Mersin, Türkiye

Ksantomlar, üst gastrointestinal sistem endoskopisi sırasında nadir görülen insidental lezyonlardır. Gastrointestinal traktın bütün alanlarında görülebilir ama en sık midede, sıklıkla da antrum ve pilorik bölgededir. Literatürde kardia ve fundusta yerleşim gösteren az sayıda rapor mevcuttur. Gastrik ksantomlar soluk sarı renkte, tek veya çok sayıda, 1-2 mm çapında, mukozal nodül veya plaklar oluşturur. Endoskopi esnasında maligniteyi taklit edebilir ve deneyimsiz klinisyenlerce malignite ile karıştırılabilir. Histopatolojik olarak berrak hücreli karsinoid tümöre ve taşlı yüzük hücreli adeno-karsinoma benzeyebilir. Midede daha nadir lokalizasyon alanı olan kardiya ve fundusta yerleşim gösteren iki gastrik ksantom olgusu sunuyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]