[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-167
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Derecede Harabiyete Uğramış Dişlerin Kırılma Direnci Üzerine Prefabrike Post Çapının Etkisinin Değerlendirilmesi
Eyyüp ALTINTAŞ
Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, prefabrike postların, dişlere yerleştirilmesi esnasında post çapının ve dişin duvar sayısının kırık oluşturma değerlerine etkisinin belirlenmesi amaçlamaktadır.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 100 adet çekilmiş tek kanallı mandibular küçükazı insan dişi dahil edildi. Örnek sayısı 10 olarak belirlenmiş ve toplamda 10 adet grup oluşturulmuştur. Dişlere kök kanal tedavisi yapılıp 1 hafta serum fizyolojik içerisinde bekletildi. A grubunda tüm duvarların kaldırıldığı, B grubunda tek duvarın korunacağı(lingual), C grubunda iki duvarın korunacağı (bukkal ve lingual), D grubunda sadece distal duvarın kaldırıldığı, E grubunda tüm duvarların korunacağı şekilde preparasyon tasarlandı (n =20). Bu grupların alt gruplarında (1 ve 2) (n =10) piezo reamer drillerle çalışmada kullanılacak olan postların kalınlıklarıyla (1-1.25 mm) uyumlu olacak şekilde kök kanal boşluğu genişletildi. Sonrasında örneklere tork kuvveti uygulanmış ve kırık oluşturan kuvvet değerleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Kırık oluşturan sonuçların ortalamasının en az olduğu grup B-2 (7,71 N), en fazla olan grupsa D-1(13,1 N) olarak belirlendi. Duvar sayısına göre dişlerin kırılma değerleri arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p >0,05), post çapları ile kırık değerleri arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p <0,05).

Sonuç: Post çapının artması kırıkları arttırırken, kalan sağlam diş duvarlarının sayısının hiçbir etkisi olmadı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]