[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 182-185
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yaş Aralıklarına Göre Prostat Kalsifikasyonu Prevalansı
Mehmet Sezai OĞRAŞ1, Kadir YILDIRIM2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Malatya Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Prostat kalsifikasyonları orta ve ileri yaşlarda görülmekte olup yaş arttıkça kalsifikasyon görülme oranı da artmaktadır. Amacımız prostat kalsifikasyonlarının yaş aralıklarına göre prevalansını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak Ağustos 2019 - Ocak 2021 tarihleri arasında çeşitli şikayeter nedeniyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvuran ve alt abdomen bilgisayarlı tomografisi çekilen erkek hastaların görüntüleri tarandı, prostat kalsifikasyonu olan hastalar kaydedildi. Sonuçlar istatiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Tüm hastaların yaşları 15 - 93 yıl arasında olup ortalama yaş 45.60 ± 15.78 yıl, tüm hastalarda prostat kalsifikasyonu görülme oranı %26.6 idi. Gruplara göre 1 -24 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %3.9, 25-34 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %12.3, 35-44 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %23.2, 45 - 54 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %32.1, 55-64 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %39.7, 65-74 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %43.2, 75 yaş ve üzeri hastalarda prostat kasifikasyonu görülme oranı %53.1 idi. Yaş arttıkça prostat kalsifikayonu görülme oranı artıyordu (p <0.001).

Sonuç: Prostat kalsifikasyonları semptom vermedikleri için genellikle başka bir nedenle yapılan görüntüleme yöntemleri sonucu tespit edilirler. Çoğunlukla tedavi gerektirmezler, yaş gruplarına göre görülme oranları değişmekte olup, yaş arttıkça görülme oranları da artmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]