[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 231-234
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Plevranın Malign Soliter Fibröz Tümörü
Siyami AYDIN1, Muharrem ÇAKMAK1, Sema AK1, İlknur ÇALIK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Plevranın malign soliter fibröz tümörü fibroblastlardan köken alan, iğsi hücreli mezenkimal bir tümördür. Oldukça nadir görülen bir tümördür. Viseral plevranın submezotelyal dokusunun mezenkimal hücrelerinden gelişir. Pariyetal plevradan köken alan malign soliter fibröz tümörler çok daha nadirdir. Çalışmamızda, intratorasik yerleşimli, pariyetal plevradan köken alan, kaburga invazyon yapan ve malign soliter fibröz tümör tanısı alan olguyu paylaşmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]