[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 231-234
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Malignant Solitary Fibrous Tumor of the Pleura
Siyami AYDIN1, Muharrem ÇAKMAK1, Sema AK1, İlknur ÇALIK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

The malignant solitary fibrous tumor of the pleura is a spindle cell mesenchymal tumor originating from fibroblasts. It is a very rare tumor. It develops from mesenchymal cells of the submesothelial tissue of the visceral pleura. Malignant solitary fibrous tumors originating from the parietal pleura are even more rare. In this study, we aimed to share a patient with malignant mesenchymal fibrous tumor originating from the parietal pleura and invading the rib.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]