[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 235-241
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
C3 Nefriti Tedavisi Sonrası Milier Tüberküloz ve Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
İlyas ÖZTÜRK1, Mahmut ARMAĞAN2, İbrahim Halil BİLEN2, Burcu AKKÖK3, Emrullah Cem KESİLMEZ4, Abdulkadir Yasir BAHAR5, Mürvet YÜKSEL6, Orçun ALTUNÖREN1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
6Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

İdiopatik Membranoproliferatif Glomerülonefrit’in nadir görülen alt tipi olan C3 glomerülopatilerin tedavisinde Kortikosteroidler ve Mikofenolat Mofetil diğer ajanlara göre daha ön plana çıkmaktadır. Glomerüler hastalıkların tedavisinde kullanılan immünsüpresif tedaviler latent tüberküloz enfeksiyonlarının aktivasyonu açısından bir tetikleyici olabilir. Her ne kadar klavuzlarda rutin olarak önerilmiyorsa da, özellikle tüberküloz enfeksiyonunun sık görüldüğü ülkelerde, hem immünsupresif tedavilerine başlamadan önce hem de sekonder sebeplerin araştırılması sırasında latent tüberküloz açısından rutin bir değerlendirme uygun olacaktır. Biz de C3 nefriti tanısıyla Kortikosteroid ve Mikofenolat Mofetil tedavisine sekonder gelişen milier tüberküloz ve eş zamanlı saptanan merkezi sinir sistemi lenfoması olgumuzu sunarak bu konuya dikkat çekmeyi amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]