[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 068-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pediatrik Nadir Bir Olgu: Omental Enfarktüsün Neden Olduğu Sağ Üst Kadran Ağrısı
Onursal VARLIKLI1, Yusuf Atakan BALTRAK2, Ahmet Faruk ARMAN3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Akut karın, birçoğu cerrahi müdahale gerektiren çok çeşitli etiyolojilerden kaynaklanır. Omental enfarktüs, apandisit, mezenterik lenfadenit, divertikülit ve kolesistiti taklit eden çocukluk çağında nadir ağrılı bir durumdur. Hastamız karın ağrısı iştahsızlık şikayeti ile hastaneye yatırıldı. Fizik muayenede epigastrik ve sağ üst abdominal ağrısı ve istemli defansı mevcuttu. Laboratuar çalışmalarında yüksek lökosit sayıları ve CRP mevcuttu. Utrasonografide inflamasyon ile uyumlu ekojenite artışı, Bilgisayarlı tomografide fokal enflamasyonla uyumlu yoğunluk artımı görüntülendi. Hastaya cerrahi uygulanarak parsiyel omentektomi uygulandı. Post operatif 4. gününde şifa ile taburcu edildi. Omental enfarktüs çocuklarda seyrek olarak değerlendirilir ve insidansı düşüktür. Akut batın ön tanısında dikkate alınmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]