[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 28, Sayı 1
Klinik Araştırma
Yetişkin Ön Kol Kırıklarında İntramedüller Çivi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Selim TEKİNEMRE, Şükrü DEMİR, Oktay BELHAN, Sefa KEY, Murat GÜRGER, Gökhan ÖNCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Yapılan Morbid Obez Hastalarda Kas Gevşetici Antagonistlerinin Derlenme Ünitesindeki Bulantı-Kusmaya Etkisi
Esef BOLAT, Ramazan AKEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Renal Transplantasyon Sonrası Erken Dönemde Rezistif İndeksin Prediktif Rolü
Esin ÖLÇÜCÜOĞLU, Sedat TAŞTEMUR, Mustafa KARAASLAN, Samet ŞENEL, Fatma Ayça EDİS ÖZDEMİR, Rıza Sarper ÖKTEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Down Sendromlu Hastalarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Amine AKTAR KARAKAYA, Edip ÜNAL, Aslı BEŞTAŞ, Yusuf Kenan HASPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’nin Kuzey Doğu’sunda İnsanlarda Kistik Ekinokokkoz Seropozitifliği
Neriman MOR, Hilal BEDİR, Eray ATALAY, Mükremin Özkan ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğanda İdrar Yolu Enfeksiyonları: İkinci Düzey Bir Sağlık Merkezinin Deneyimleri
Ayşen ORMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer Kitleleri ve Plevral Malignitelerde PET- BT’nin Mediyastinoskopi veya Torakotomi ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Murat KILIÇ, Akın Eraslan BALCI, Tansel Ansal BALCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Altmış Yaş ve Üzeri Hastalarda Erektil Disfonksiyonun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma
Mehmet Sefa ALTAY, Fevzi BEDİR, Hüseyin KOCATÜRK, Banu BEDİR, Sinan YILMAZ, İsa ÖZBEY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Adult Patients with Thalassemia: A Single-Center Experience and Literature Review
Ayşe UYSAL1, Mehmet Ali ERKURT, Ahmet SARICI, İrfan KUKU, Soykan BİÇİM, Emine HİDAYET, Ahmet KAYA, İlhami BERBER, Emin KAYA, Mustafa MERTER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İdiopatik Üretra Darlığında Nüksü Öngörmede İnflamatuar Belirteçlerin Klinik Önemi
Sedat YAHŞİ, Cavit CEYLAN, Oğuzhan ÖZTÜRK, Kazım CEVİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Health Care Workers: The Most Blown Away in the COVID-19 Pandemic Hurricane
Mustafa TİMURKAAN, Gülsüm ALTUNTAŞ, Esra Suay TİMURKAAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Parazitik Leiomyom: Bir Olgu Sunumu
Nihal KILINÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pediatrik Nadir Bir Olgu: Omental Enfarktüsün Neden Olduğu Sağ Üst Kadran Ağrısı
Onursal VARLIKLI, Yusuf Atakan BALTRAK, Ahmet Faruk ARMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]