[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 28, Sayı 2
Klinik Araştırma
Düşük Doz Asetilsalisilik Asit ve/veya Diğer Non-Steroid Anti-İnflamatuvar İlaçların Terminal İleum ve Kolon Mukozasına Etkisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Uğur ERGÜN, Erkan ÇAĞLAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarının İncelenmesinde Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Girişimsel Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Nüşabe KAYA, Khoshbo NOOR, Farid AGHAZADA, İlkay Koray BAYRAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Heart Rate Variability in Childhood Epilepsy
Muhammed KARABULUT, Erdal YILMAZ, Mine Hepsen SERİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

All-cause Mortality Can Be Predicted in Patients with Chronic Total Occlusion with CONUT and PNI Scores
Mehmet ÖZBEK, Muhammed DEMİR, Adem AKTAN, Tuncay GÜZEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pandemi Süresince Yaşlı Bireylerin Kronik Hastalık Takiplerinin Değerlendirilmesi
Beyzat ÖZDÖL, Zeynep AŞIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Periferik Arter Hastalığının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi ile Dijital Subtraksiyon Anjiyografinin Karşılaştırılması
Aysel ÖZAŞLAMACI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İdiyopatik Parkinson Hastalığı’nda Stigmatizasyonun Etkisi
Melike BATUM, Yağmur İNALKAÇ GEMİCİ, Ayşegül Şeyma SARITAŞ, Ayşın KISABAY AK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Use of q-SOFA Scores to Assess Prognosis in COVID-19 Patients
Adil Furkan KILIÇ, Alperen AKSAKAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of Prenatal and Perinatal Outcomes of Pregnant Women Born in Syria and Turkey, Results of a Tertiary Center
Mehmet Can NACAR, Pınar KIRICI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Effectiveness of Locomat Therapy in Neurological Rehabilitation
Türkan TUNCER, Emel SABAZ KARAKEÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Neodymium: Yttrium Alüminyum Garnet Lazer Kapsülotomi Esnasında Lazerin Maküler ve Peripapiller Mikrovasküleritede ve Koryokapillerlerde Kantitatif Değişiklikler Oluşturup Oluşturmadığının Araştırılması
Mehmet Fatih KÜÇÜK, Birumut GEDİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şizofreni ve Majör Depresif Bozuklukta Cinsiyet Hormon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Nülüfer KILIÇ, Mehmet Murat KULOĞLU, Bilal ÜSTÜNDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Santral Erken Puberte Tanılı Bir Çocukta Löprolid Asetat İlişkili Hipersensitivite Reaksiyonu: Olgu Sunumu
Seher TEKELİ, Seda ŞİRİN KÖSE, Serap ÖZMEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sinonasal Malign Melanoma: A Rare Case Report
Didar GÜRSOY KUZULUK, Yusuf DORAN, Şemsettin OKUYUCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]