[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 156-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Santral Erken Puberte Tanılı Bir Çocukta Löprolid Asetat İlişkili Hipersensitivite Reaksiyonu: Olgu Sunumu
Seher TEKELİ, Seda ŞİRİN KÖSE, Serap ÖZMEN
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Gonadotropin salgılayan hormon (GnRH) agonisti olan löprolid asetat, santral erken puberte tedavisinde kullanılmaktadır. Lokal reaksiyonların yanı sıra, GnRH analoğu tedavisi sırasında sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonları da literatürde bildirilmiştir. Yazıda santral puberte prekoks nedeni ile löprolid asetat tedavisi almaktayken tedavinin 7. ve 8. dozundan sonra anjioödem gelişen olgu sunulmaktadır. Klinisyenler GnRH analog tedavisi ile ortaya çıkan alerjik reaksiyonların farkında olmalı ve enjeksiyonlar hastane ortamında gerekli önlemler alınarak yapılmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]