[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 156-159
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Leuprolide Acetate-Associated Hypersensitivity Reaction in a Child Diagnosed with Central Precocious Puberty: A Case Report
Seher TEKELİ, Seda ŞİRİN KÖSE, Serap ÖZMEN
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Leuprolide acetate, a gonadotropin-releasing hormone agonist, is used in the treatment of central precocious puberty. Besides local reactions, systemic hypersensitivity reactions have been reported in the literature during GnRH analog therapy. A case which has developed angioedema after 7th and 8th doses of the treatment while receiving leuprolide acetate treatment for central precocious puberty is presented in this article. Clinicians should be aware of allergic reactions that occur with GnRH analog therapy and injections must be administered in the hospital setting after appropriate precautions have been taken.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]