[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 28, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Ratlarda Alfa-Naftiltiyoüre ile Oluşturulmuş Pulmoner Toksisite Üzerine Ellajik Asidin Protektif Etkisinin Araştırılması
Mehmet DEMİR, Ümit YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Investigation of The Effects of Restless Legs Syndrome on Sleep Quality and Quality of Life: A Controlled Study
İlker ÖZDEMİR, Adnan Burak BİLGİÇ, Erkan KURU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Periferik İnflamatuar İndeksler Malign ve Premalign Laringeal Lezyonlar İçin Önemli mi? 213 Olgunun Retrospektif Analizi
Kamil Gökçe TULACI, Erhan ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sol Kalp Kateterizasyonu için Alternatif Girişim Yolu: Karotis Cut-Down Yaklaşımı
Onur DOYURGAN, Osman AKDENİZ, Yiğit KILIÇ, Özlem GÜL, Bedri ALDUDAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Assessment of Side Effects of COVID-19 Vaccination in Child Patients Diagnosed with Type-1 Diabetes Mellitus
Nurdan ÇİFTCİ, Emine ÇAMTOSUN, İsmail DÜNDAR, Fatma Hilal YAĞIN, Ayşehan AKINCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İdrar Kültürlerinde Streptococcus agalactiae Üreme Oranlarının Araştırılması: 3 Yıllık İzlem
Bahar AKGÜN KARAPINAR, İlvana ÇAKLOVİCA KÜÇÜKKAYA, Kutay SARSAR, Betigül ÖNGEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Factors Associated with Mortality in COVID-19 Infection: Sanko University Experience
Mustafa TANRIVERDİ, Nevhiz GÜNDOĞDU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derin Beyin Stimülasyonunda Bilimsel Yayın Yönelimleri
Mehmet TÖNGE, Muhammet Arif ÖZBEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Femur Kuru Kemiklerinde Linea Aspera’nın Morfometrik Özellikleri
Feyza AKSU, Ramazan Fazıl AKKOÇ, Ayşe BİÇER, Onur ARAS, Ahmet KAVAKLI, Murat ÖGETÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Could Magnesium Be Associated with Urinary Incontinence and Overactive Bladder Disease in the General Population?
Ali Haydar YILMAZ, Faik ÖZEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

When and How Should Antibiotic Prophylaxis and General Anesthesia Be Used in Down Syndrome Patients Receiving Dental Treatment?
Hatice AKPINAR, Orhan AKPINAR, Eray Murat KELEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Osteoartritli Hastalarda Total Diz Protezi Ameliyat Endikasyonu Belirlenirken Radyolojik Ve Fonksiyonel Sonuçların Korelasyonu
Oğuz KAYA, Nevsun PIHTILI TAŞ, Ömer Cihan BATUR, Nevzat GÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Traumatic Diafragmatic Rupture with Transthoracic Organs Herniation: A Rare Case Report
Yusuf DOĞAN, Mustafa KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]