[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-176
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Investigation of The Effects of Restless Legs Syndrome on Sleep Quality and Quality of Life: A Controlled Study
İlker ÖZDEMİR1, Adnan Burak BİLGİÇ2, Erkan KURU3
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Serbest Hekim, Psikiyatri, Ankara, Türkiye

Objective: Restless legs syndrome is a common neurological disorder that may cause sleep problems and have negative effects on daily life. We’ve aimed to investigate the domains of quality of sleep and life on which this syndrome impacts and the effects of sociodemographic variables and the severity of the syndrome.

Material and Method: We’ve included 47 patients newly diagnosed with primary restless legs syndrome and a control group of 67 participants. “Sociodemographic Data Form”, “International Restless Legs Syndrome Study Group Rating Scale for Severity of Restless Legs Syndrome”, “The Pittsburgh Sleep Quality Index”, and “The World Health Organization Quality of Life Instrument Short Form Turkish Version” were applied to the participants.

Results: Patient and control groups were similar in many fields in terms of sociodemographic variables. Patient group had significantly higher sleep problems and lower quality of life compared to the control group. There was no difference among the genders in the patient group in terms of severity of the symptom. Although the severity of the symptom was similar among the smokers and nonsmokers in the patient group, the smoker group had higher level of sleep problems. Severity of the symptom demonstrated a positive correlation with sleep, and negative correlation with quality of life.

Conclusion: Restless legs syndrome has negative effects on sleep and quality of life. Such effects are impacted by the severity of the symptom.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]