[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 28, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Evaluation of Rheum ribes L. Protective Effect with G Protein-Coupled Estrogen Receptor-1 (GPER-1) Levels in Experimental Liver Ischemia-Reperfusion Model
Işıl YAĞMUR, Ergül BELGE KURUTAŞ, Mehmet Fatih YÜZBAŞIOĞLU, Sevgi BAKARIŞ, Büşra ÇİTİL, Adem DOĞANER, Rabia TURAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Comparison of Cisplatin and Oxaliplatin-Based Therapies in HER2-Positive Metastatic Gastric Cancer Patients
İzzet DOĞAN, Senem KARABULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Are Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio Correlated with Hepatosteatosis in Obese Children?
Sibel YAVUZ, Cemil OKTAY, Hüseyin KAÇMAZ, Ali Rıza ÇALIŞKAN, Hatice UYGUN, Mehmet TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kadın Hastalarda Ürogenital Fistüllere Yaklaşım: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz
Ahmet KARAKEÇİ, Tunç OZAN, Necip PİRİNÇCİ, Fatih OSMANLIOĞLU, Rıdvan CANTÜRK, Yakup ALTUNDAŞ, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Onkoloji Hastalarında Viral Hepatit ve HIV Seroprevalansının Araştırılması
Mehmet ÇELİK, Esra GÜRBÜZ, Mehmet Salim DEMİR, Mustafa Serhat ŞAHİNOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromunun Obezite ve İnsülin Direnci ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Şervan ÖZALKAK, Elvan BAYRAMOĞLU, Şenay SAVAŞ ERDEVE, Semra ÇETİNKAYA, Zehra AYCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dismorfik Hastalarda Mikroarray Yönteminin Tanıya Katkısının Değerlendirilmesi
Nazan ERAS, Zuhal ALTINTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rejection Sensitivity and Fear of Intimacy in Individuals with and without Borderline Personality Disorder
Haydeh FARAJİ, Ahmet Ertan TEZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
Uğur DEVECİ, Yaşar DOĞAN, Hatice DEMİROL, Abdullah Murat KAYAOKAY, Asiye Elvan KUMKAYIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Böbrek Hastalığı Tanısı İle Takipli Hastaların Klinik ve Etiyolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
Buket Esen AĞAR, Aslıhan KARA, Fatma UZUN, Esra GENÇ, Metin Kaya GÜRGÖZE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of the Dental Avulsion Knowledge Levels of Physicians Working in the Emergency Departments of Hospitals
Büşra KARAAĞAÇ ESKİBAĞLAR, Elif KILINÇ, Buket AYNA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
A Case of Metastatic Renal Cell Carcinoma Presenting with Acute Disseminated Intravascular Coagulation
Nilgün YILDIRIM, Erkan YILDIRIM, Fatma GÜNAY, Mustafa MERTER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Periferik İntravenöz Katater Sonrası Venöz Trombüs: Olgu Sunumu
Songül BİŞKİN ÇETİN, Fatma CEBECİ, Ozan ERBASAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]