[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2024, Cilt 29, Sayı 1
Klinik Araştırma
Is Family Support A Factor in Patient Adherence to Immunosuppressıie Treatment? A Descriptive Study
Dilek SOYLU, Pınar TEKİNSOY KARTIN, Özkan GÜNGÖR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Chrome, Zinc, Copper and Magnesium Levels and Fasting Blood Sugar, Insulin and HbA1c Values in the Plasma and Erythrocytes by Type 2 Diabetes
Elif POLAT, Yaşar Nuri ŞAHİN, Nezahat KURT, Akar KARAKOÇ, Asuman ÖZKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of the Relationship Between Arterial Lactate Level and Mortality in Septic Patients Hospitalized in the Tertiary Intensive Care Unit
Ali İhsan SERT, Koray ALTUN, Burhan Sami KALIN, Esra AKTİZ BIÇAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastanede Yatarak İzlenen COVID-19 Hastalarında Mortalite İlişkili Risk Faktörleri
Sinan ÇETİN, Emsal AYDIN, İlknur ŞENEL, Ahmet Melih ŞAHİN, Meltem Arzu YETKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Zehirlenme Tanısı ile Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Hatice Feray ARI, Murat ARI, Adem KESKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Günlük Pratikte Karotis Arter Darlığının Değerlendirilmesinde Doppler Ultrasonografinin Rolü
Hamza ŞAHİN, Mehmet Mahsum KAPLAN, Mehmet Zahit ŞEREFOĞLU, Mustafa GÖKÇE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ebeveynlerin Ateş ve Febril Konvülziyon Hakkındaki Tutum ve İnanışları
Gülfer AKÇA, Ünal AKÇA, Burcu ÇALIŞKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı ve Hepatit B Bağışıklığının Değerlendirilmesi
Hakan TEMİZ, Nida ÖZCAN, Eşref ARAÇ, Hasan AKKOÇ, Erdal ÖZBEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Comparison of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass for Changes in Lipid Profiles
Muhammed Taha DEMİRPOLAT, Mehmet Muzaffer İSLAM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakımdaki Sepsis Tanılı Hastalarda Enteral, Parenteral ve Kombine Enteral - Parenteral Beslenme: İnsülin İhtiyacı ve Kan Glukoz Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Onur GÜRSU, Şenay GÖKSU TOMRUK, Zeliha TUNCEL, Erkan ÇAKMAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Disfaji Lusoria; Vaka Raporu ve Literatür Derlemesi
Ümit KARABULUT, Ramazan YOLAÇAN, Çiğdem BUDAK ECE, Fatma YILMAZ ÖNCÜL, Muhsin KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Rare Case of Subarachnoid Hemorrhage in a Normotensive Young Hemodialysis Patient Followed up With Familial Mediterranean Fever
Mehmet BİRİCİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]