[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 231-236
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diş Tedavisi Gören Down Sendromlu Hastalarda Antibiyotik Profilaksisi ve Genel Anestezi ne Zaman ve Nasıl Uygulanmalıdır?
Hatice AKPINAR1, Orhan AKPINAR2, Eray Murat KELEŞ3
1Suleyman Demirel University Faculty of Dentistry, Unit of Anesthesiology and Reanimation, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Isparta, Türkiye
2Suleyman Demirel University Health Sciences Institute, Department of Medical Microbiology, Isparta, Türkiye
3Suleyman Demirel University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Isparta, Türkiye

Amaç: Down sendromunda diş tedavileri, kooperasyon güçlüğü, çoklu dental işlemler ve eşlik eden sistemik hastalıklar nedeniyle sıklıkla genel anestezi altında yapılmaktadır. İyi bir ağız hijyeni sağlayarak, diş çürümesini önleyerek ve bazı diş tedavilerinden önce profilaktik antibiyotik uygulayarak endokardit riskinden kaçınılabilir.

Gereç ve Yöntem: Genel anestezi altında dental tedavi yapılan Down Sendromlu hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Genel anestezi yöntemi, demografik değişkenler, ASA skorları, Oral Hijyen İndeksi, Frankl skalası, Houpt Skalasını, hastalara ait sistemik hastalıklar, antibiyotik profilaksisi ve diş tedavileri veri olarak incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 14,14 ±10,28 ve Kadın/erkek oranı 62/51 idi. Hastaların çoğu %67,3 ile ASA II idi. Oral hijyen indeksi zayıftı (%38). Hastaların %84,81'ine sedasyon uygulanırken, %15,2'sine genel anestezi uygulandı. Diş dolgusu ile diş çekimi en fazla yapılan dental tedavilerdi. En sık görülen sistemik hastalık kalp kaynaklıydı. Hastaların 82'sine antibiyotik profilaksisi uygulandı.

Sonuç: Down Sendromlu hastaların tedavisinde sık genel anestezi ve sedasyon kullanımı ve sık antibiyotik profilaksisi gereklidir. Bu uygulamalar açısından hasta için en az risk içeren bir tedavi planı oluşturmak gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]