[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 241-244
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Transtorasik Organ Herniasyonunun Eşlik Ettiği Travmatik Diyafragma Rüptürü: Nadir Olgu Sunumu
Yusuf DOĞAN, Mustafa KOÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Travmatik diyafram rüptürü (TDR), künt abdominal travmatik olaylarda tahmini insidansı %3-8 olan ciddi bir durumdur. Bilgisayarlı tomografi ile atlanmış tanı oranı %10-60 aralığında olabilmektedir. Anatomik ve konjenital varyasyonlar, sonradan edinilmiş anormallikler gibi birçok tanısal tuzak mevcuttur. TDR tanısı atlanmış hastalar transtorasik organ herniasyonu veya strangülasyon ile başvurabilmektedir. Bu komplikasyonların mortalite oranı %30-60' dır. Diyafram yaralanmasının erken cerrahi onarımı için görüntülemede TDR tanısı esastır. 35 yaşındaki erkek hasta yüksekten düşme nedeniyle ambulansla acil servisimize getirildi. Çoklu künt travmaları mevcut olan hastaya tüm vücut bilgisayarlı tomografisi (BT) çekildi. BT' de mide ve kolonun intratorasik herniasyonu ile birlikte sol hemidiyafragma defekti görüldü. Bu durum üzerine hasta acilen operasyona alındı. Diyafragma hernisi onarıldı. Operasyon sonrası hastada ek komplikasyon izlenmedi. Bu sunumdaki amacımız, ciddi künt abdominal travmatik vakalarda farkındalığı artırmaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]