[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-219
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Derin Beyin Stimülasyonunda Bilimsel Yayın Yönelimleri
Mehmet TÖNGE, Muhammet Arif ÖZBEK
İstanbul Medipol Üniversitesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Derin beyin stimülasyonu, son yıllarda giderek artan kullanım alanına erişmekte ve artan sayıda bilimsel çalışmaya konu olmaktadır. Çalışmamızda, 2000-2021 yılları arasında bu alanda yapılmış bilimsel çalışmaların detaylı bir analizi gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: CiteSpace 5.8.R3 programı kullanılarak “Web of Science” veri tabanında yayınlanmış özgün bilimsel yayınlar incelendi. Yayınların yazar, başlık, ülke bazında kurum, atıf, anahtar kelimeler gibi değişkenleri kümelenerek bağlantılar araştırıldı. Zaman içinde derin beyin stimülasyonu alanındaki bilimsel yayınların ilgi odaklarındaki değişimler ve trendler incelendi.

Bulgular: Yıllar içinde bu alandaki yayın ve atıf sayısında lineer artış izlendi. Kriterleri sağlayan toplan 4687 yayının ortalama H-indeksi 147, yayın başına ortalama atıf sayısı 29,37 olarak bulundu. Zamansal düzlemde önceleri Amerika ve Avrupa kaynaklı yayınların, son zamanlarda ise Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı yayınların belirgin atıf patlaması yaptığı gözlendi. Önceleri “Parkinson’s disease” ve “treatment-resistant depression” başlıkları ön planda iken son zamanlarda “connectivity” ve “anterior nucleus” kavramlarının güncel sıcak araştırma alanları olduğu görüldü.

Sonuç: Derin beyin stimülasyonu, giderek artan yayın ve atıf sayısı ile güncel sıcak bir araştırma alanıdır. Zaman içinde alan içinde farklı trendler kendini göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]