[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 160-163
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sinonazal Malign Melanom: Nadir Bir Olgu Sunumu
Didar GÜRSOY KUZULUK1, Yusuf DORAN1, Şemsettin OKUYUCU2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Sinonazal malign melanom nadir görülen agresif bir tümördür. Spesifik klinik belirtilerin veya risk faktörlerinin olmaması, değişik histolojik görünümünün olması ve birçok lezyonu taklit etmesi nedeniyle tanı genellikle geç konmaktadır. Geç tanı konması ve metastaz potansiyelinin yüksek olmasına bağlı olarak 5 yıllık sağkalım düşüktür ve yayınlarda %25 kadar olduğu bildirilmiştir. Burada sinonasal malign melanom tanısı koyduğumuz 64 yaşındaki kadın hastayı sunuyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]