[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-127
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Use of q-SOFA Scores to Assess Prognosis in COVID-19 Patients
Adil Furkan KILIÇ1, Alperen AKSAKAL2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Objective: The quick sepsis-related organ failure assessment (q-SOFA) scores were determined, and the relationship between disease severity was investigated in COVID-19 patients.

Material and Method: Ninety COVID-19 patients were subgrouped according to disease severity, as each group consisted of 30 patients and was named the mild, moderate, and severe groups. q-SOFA scores were determined, and groups were compared. The effect of the q-SOFA score on mortality was determined with binary logistic regression analysis.

Results: The q-SOFA score of severe patients was higher than that of patients in both the mild and moderate groups (p <0.05 for both comparisons). The regression model revealed that the q-SOFA score could explain 93.3% of the variance in mortality (p <0.001).

Conclusion: The q-SOFA score may be used to predict disease severity as an easy and rapid tool in COVID-19 patients.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]