[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 164-168
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tıp Öğrencilerinde Bir Yılda Vücut Kompozisyonlarında Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi
Hüsamettin KAYA1, Oğuz ÖZÇELİK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Genç üniversite öğrencilerinin bir yıllık sürenin sonunda başlangıcına göre vücut kompozisyonlarında meydana gelen değişiklikleri tespit ederek obezite gelişimi yönünden değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tıp Fakültesi 1-3 sınıf öğrencilerinin vücut kompozisyonları birer yıl ara ile ayaktan-ayağa Biyoelektrik impedans Analizi (BİA) ile ölçülüp değerlendirildi. Eşleştirilmiş t-testi sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde kullanıldı ve p<0.05 önemli olarak kabul edildi.

Bulgular: Deneklerin ortalama (±SH) vücut ağırlık değişimi erkeklerde (n=122) 2.95 kg, (%4.37, P=0.0001) bayanlarda (n=55) 0.88 kg (%1.58, P=0.01) idi. Vücut yağ miktarı değişimi ise erkeklerde 1.83 (%27.3; P=0.0001) kg bayanlarda 0.7 kg (%5.69, P=0.01) artış gösterdi.

Sonuç: Denekler arasında bireysel olarak artma azalma veya sabit kalma gibi durumlar gözlense de ortalama değerler açısından hem vücut ağırlığı hem de yağ miktarı her iki cinsiyette artış göstermektedir. Bireysel olarak vücut kompozisyon ölçümleri, aşırı vücut ağırlık artışı gösterenlerin ileride obez durumuna gelme ihtimali yüksek olduğundan hastalığın erken tespiti ve gerekli önlemlerin alınması açısından göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]