[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üç Yaşında Kız Hastada Bilateral Pitosiz İle İlişkili Çocukluk Çağı Alternan Hemiplejisi
Nimet KABAKUŞ, Abdullah KURT, Ayşegül Neşe ÇITAK KURT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Çocukluk çağının alternan hemiplejisi; nadir görülen ve hemipleji atakları ile karakterize bir sendromdur. Bu sendrom migren, epilepsy ve ailesel koreatetoz ile ilişkili olabilir. Kranial sinir disfonksiyonu ise oldukça nadirdir. Burada sunulan hastanın, pitoz gelişen iki atağı vardı. Atakların önlenmesi için hastaya Flunarizin tedavisi başlandı ve18 aydır izlenen hastanın herhangibir şikayeti olmadı. Bu olguda olduğu gibi alternan hemiplejinin değişik formları olabilir ve hemipleji-pitoz ile atak gelişebilir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]