[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 108-112
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hiperlipidemik Hastalarda Folik Asit ve Atorvastatin Tedavisinin Homosistein ve Lipit Düzeylerine Etkisi
Süleyman Serdar KOCA1, Yusuf ÖZKAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Hiperlipidemi; aterosklerozun konvansiyonel risk faktörlerindendir. Bununla birlikte hiperhomosisteineminin de hızlanmış ateroskleroza yol açtığı ortaya konulmuştur. Homosistein artışının en önemli sebeplerinden birisi ise folik asit alım yetersizliğidir. Oral folik asit uygulamasının ateroskleroz üzerine protektif etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada ateroskleroz risk faktörlerinden olan hiperlipideminin tedavisinde atorvastatin ve folik asit uygulanmasının lipit profili ve homosistein üzerine etkilerini incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 60 kombine hiperlipidemik hasta alındı. Hastalar üç gruba randomize edildi. Birinci gruba sadece atorvastatin, ikinci gruba sadece folik asit, üçüncü gruba atorvastatin ve folik asit oral verildi. Çalışma 12 hafta sürdü. Tüm hastalarda çalışma başlangıcında, çalışmanın 4. ve 12. haftalarında lipit profili ve plazma homosistein düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: Sadece atorvastatin alan grupta lipid profilinde anlamlı değişiklikler gözlenmesine karşın, homosistein düzeyinde değişiklik gözlenmedi. Sadece folik asit alan grupta ise lipid profilinde değişiklik gözlenmez iken homosistein düzeyleri anlamlı geriledi. Atorvastatin ve folik asit alan grupta ise hem lipid profili hem de homosistein düzeylerinde anlamlı değişiklikler gözlendi.

Sonuç: Atorvastatin tedavisine folik asit ilave edilmesi homosistein düzeyini anlamlı geriletmiş olmasına karşın lipit profili üzerine ilave etkisi gözlenmemiştir. Hiperlipidemi gibi ateroskleroz risk faktörlerinden birisini taşıyan bireylerde homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi ve yüksek ise tedavisi ateroskleroz üzerine ilave yararlar sağlayacaktır. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]