[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 139-141
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Non-Kontakt, Goldmann Aplanasyon ve Schiotz Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Gürsoy ALAGÖZ, Didem SERİN, Mustafa ELÇİOĞLU, Ümit DOĞAN
Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,BOLU

Amaç: Non-kontakt tonometre (NKT), Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT) ve Schiotz tonometresi (SCH) ile yapılan göz içi basıncı (GİB) ölçümlerini karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: Polikliniğimize çeşitli şikâyetlerle başvuran 422 hastanın 674 gözü çalışma kapsamına alındı. GİB’ları NKT, GAT ve SCH ile ölçüldü. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: NKT, GAT ve SCH ile ölçülen ortalama GİB değerleri sırasıyla; 18,50 ± 5,49 mmHg, 17,33 ± 5,48 mmHg ve 17,37 ± 5,30 mmHg olarak tespit edildi. NKT ile elde edilen ortalama GİB değerleri GAT ve SCH ölçümlerinden anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). GAT ile SCH ölçüm değerleri ise benzer olarak tespit edildi (p>0.05).

Sonuç: NKT ile yüksek ölçülen değerlerin diğer yöntemlerle teyit edilmesi gerektiği, düşük değerlerin ise başka bir bulgu söz konusu değilse güvenilir kabul edilebileceği görüşüne varıldı. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]