[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 144-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İntravenöz İmmunglobulin Tedavisine Yanıt Veren, Diabetes Mellitus’ta Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati; Olgu Sunumu
Süleyman Serdar KOCA1, Tahir K. YOLDAŞ2, Yusuf ÖZKAN3, İzzettin GÜNAY1, Emir DÖNDER1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ

Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CIDP) tedavi yaklaşımları farklı, tedavide immunmodülatör yöntemler kullanılan ve uygulanan tedavi yöntemlerine diğer periferal nöropati formlarından daha iyi yanıt veren bir hastalıktır. Bu makalede 68 yaşında olan 16 yıldır tip 2 Diabetes mellitus tanılı bir bayan olguda CIDP varlığını ortaya koyduk. Tedavi amacıyla IVIG 0.5 mg/kg/gün 5 gün süre ile 4 hafta aralıkla 6 ay uygulandı ve oldukça iyi yanıt gözlendi. Bu hasta diyabetik nöropatik ağrısı olan ve konvansiyonel tedavilere yanıt alınamayan bireylerde otoimmun nöropatilerin unutulmaması gerektiğini göstermiştir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]