[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-178
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk Süperolateral Kalça Çıkığı ile Beraber Labrum İnterpozisyonu ve Asetabulumun İskial Parçasının Aşırı Büyümesi: Olgu Sunumu
Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Travmatik kalça çıkığı gelişen bir çocuk olguda, tam redüksiyonu engelleyen oluşumlar olarak labrum interpozisyonu ve asetabulumun iskial parçasının aşırı büyümesi saptandı. Olguya açık redüksiyon yapıldı, interpoze labrum parçası eksize edildi ve aşırı büyümüş olan asetabulumun iskial kısmı inceltildi. Ameliyat sonrası 3. yıldaki kontrolde redüksiyon tamdı ve fonksiyonel sonuç mükemmeldi. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]