[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 3
Klinik Araştırma
Hipertansif Olgularda Nebivolol Tedavisinin P Dispersiyonu Üzerine Etkisi
Necati DAGLI, Ilgın KARACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastaların Serum Lipit Düzeyleri
Arzu KAYA, Ayhan KAMANLI, Mahmut SAİTOĞLU, Nevin İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Serviste Akut Miyokard Enfarktüsü Tanısı Almış Hastalarda Trombolitik Tedavi Uygulanmasını Etkileyen Faktörler
Şevki Hakan EREN, Kerim YILMAZ, İlhan KORKMAZ, Can AKTAŞ, Hakan OĞUZTÜRK, Hakan ALAGÖZLÜ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Servikal Smear Tarama Programımızda Sınırlılık/Yetersizlik Oranları ve Nedenleri (1322 Olgu)
Adile Ferda DAĞLI, M. Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İzofluran, Desfluran ve Sevofluran ile Uygulanan Düşük Akımlı Anestezinin, Anestezi Kalitesi ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması
Aslı YILDIRIM, Hülya GÖKSU, Gonca Çağlar TOPRAK, Rıfat KILIÇ, Mehmet Akif YAŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Superolateral Dislocation in a Pediatric Hip Associated with Labrum Entrapment and Overgrowth of the Ischial Part of the Acetabulum
Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İdrar Yolu Enfeksiyonuna Sekonder Gelişen Bir Psoas Abse Olgusu
Metehan ÖZEN, Selda ARSLAN, Serdal GÜNGÖR, Tamer BAYSAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukta Duktus Torasikus Yaralanması: Olgu Sunumu
Nihat ERSÖZ, Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa YILMAZ, Adnan CELKAN, Haluk CEYLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Vertebroplasti Sonrası Gelişen Düşük Ayak: Olgu Sunumu
Burak Orhan BORAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İzole Prostat Tüberkülozu: Olgu Sunumu
İlhami ÇELİK, Mustafa CİHANGİROĞLU, Veysel YÜZGEÇ, Hakan ARTAŞ, Arslan ARDIÇOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]