[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-186
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vertebroplasti Sonrası Gelişen Düşük Ayak: Olgu Sunumu
Burak Orhan BORAN
Anadolu Çınar Hastanesi, Nöroşirürji, İSTANBUL

Amaç: Perkütan vertebroplasti, çökme kırıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan son derece etkin bir yöntemdir Bu çalışmada, vertebroplasti sonrası kök basısı ve düşük ayak gelişen bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Yetmiş bir yaşında erkek hasta kliniğimize siyatalji tipinde ağrı ve sol ayakta kuvvetsizlik nedeniyle başvurdu. Yapılan nörolojik muayenesinde solda düşük ayak tespit edildi. Hastanın özgeçmişinden, 3 ay önce L4 çökme kırığı nedeniyle vertebroplasti yapıldığı öğrenildi. Bilgisayarlı tomografi tetkikinde, işlem esnasında polimetilmetakrilat sızıntısı olduğu ve bu nedenle sol L5 kök basısı geliştiği görüldü. Hasta bu nedenle operasyona alınarak, sol L5 hemilaminektomi ve 1/3 medyal fasetektomi yapıldı ve materyal ön epidural boşluktan çıkartıldı.

Sonuç: Perkütan vertebroplasti çökme kırıklarının tedavisinde son derece etkili bir yöntemdir. Öte yandan, işlem esnasında, polimetilmetakrilat sızıntısı sık olarak görülmekte olup, nadiren klinik bulguya yol açtığı için yeterince önemsenmemektedir. Bu olgu da göstermektedir ki, vertebroplasti sonrası gelişen radiküler ağrılarda mutlaka uygun görüntüleme tetkikleri yapılmalı ve gerekli durumlarda, hasta ameliyat edilmelidir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]