[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 4
Klinik Araştırma
Piterjium Cerrahisinde Alt Temporal Konjonktival Greft Uygulaması
Hüseyin ÖKSÜZ, Cengaver TAMER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Servisitli Kadınların Endoservikal Sürüntü Örneklerinde Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum Araştırılması
Fahriye EKŞİ, Ayşen BAYRAM, Yasemin ZER, İclal BALCI, Samet BAYRAK, Zeki AYDINOK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Augmented Repair of Achilles Tendon Ruptures
Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN, Erhan YILMAZ, Tahir VAROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hipertansif Olgularda Nebivolol ve Telmisartan'ın Kan Basıncı, Diyastolik Fonksiyonlar, Lipid ve Glukoz Metabolizması Üzerine Etkileri
Necati DAGLI, Ilgın KARACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Brachial Plexus With Two Trunks and Double Axillary Veins: Applied Importance and Clinical Implications
PRAKASH, Latha V. PRABHU, Jwalaram KUMAR, Gajendra SINGH
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Posterolateral Lumbar Fusion For Idiopathic Anterior Fusion of Lumbar Vertebral Bodies: A Case Report
Erhan SERİN, Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Poland Sendromu Varyantı: Tek Taraflı Meme ve Pektoral Kas Hipoplazisi
Sevda YILMAZ, Ali Teoman TELLİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Daha Önce Tanı Konulmamış Nefrotik Sendrom Zemininde Gelişen Pulmoner Tromboembolizm Olgusu
Özgür TANRIVERDİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Yanıt: Daha Önce Tanı Konulmamış Nefrotik Sendrom Zemininde Gelişen Pulmoner Tromboembolizm Olgusu
Gamze KIRKIL
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]