[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 4, Sayfa(lar) 197-200
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aşil tendon yırtığının desteklenmiş tamiri
Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN, Erhan YILMAZ, Tahir VAROL
Firat University, Faculty of Medicine, Deparment of Orthopedic Surgery, Elazig, TURKEY

Amaç: Defektif Aşil tendon yırtığının desteklenmiş tamiri aktif kişilerde başarılı fonksiyonel sonuçlar vermektedir, fakat tendonun cilde yapışıklığı gibi önemli bir minör komplikasyon karşımıza çıkmaktadır. Bu desteklenmiş tamir yöntemi ile tendonun cilde yapışıklığını önlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ortalama yaşları 38 (29 – 56) olan 4 erkek hastada Aşil tendon yırtığı tanısı kondu. Yırtık süresi 1, 2, 35 ve 45 gündü. Defektif akut ve kronik Aşil tendon yırtığı olan bu hastalarda yeni flep tekniğimizi uyguladık. Sekiz cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğindeki gastrokinemius aponevrotik flebi medialden 180 derece döndürülerek, pürtüksüz olan yüzeyi cilde bakacak şekilde tamir sahasının üzerine getirilip dikildi ve tamir plantaris tendonu ile de desteklendi.

Bulgular: Ortalama takib süresi 42 ay (23 – 60) idi. Hastalarda tekrardan yırtık oluşmadı. Bir hastada gelişen cilt nekrozu, debridman ve sekonder dikiş ile iyileşti. Hiçbir hastada tendonun cilde yapışıklığı yoktu. Dört hastada fonksiyonel olarak çok iyi sonuç alındı.

Sonuç: Aşil tondon yırtığında destekli tamir yapılacaksa, bu teknik başarı ile uygulanabilir ve tendonun cilde yapışıklığı da önlenmiş olur.©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]