[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 4, Sayfa(lar) 210-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İki Trunkuslu Pleksus Brachialis ve Çift Aksiller Ven: Uygulamada Önemi ve Klinik Anlamı
PRAKASH1, Latha V. PRABHU1, Jwalaram KUMAR1, Gajendra SINGH2
1Kasturba Medical College, Department of Anatomy, Mangalore, Karnataka, India
2Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, Department of Anatomy, Varanasi, U.P., India

Anatomi anabilim dalında, 30 yaşındaki erkek bir kadavrada rutin diseksiyon sırasında sağ tarafta önemli anatomik varyasyonların varlığı gözlendi. Brachial plexus sadece iki trunkustan meydana gelmişti; üst trunkus C5, C6 ve C7 köklerinin birleşmesinden, alt trunkus ise C8 ve T1 köklerinin birleşmesinden oluşmuştu. Brachial plexus’un C5 kökü phrenic sinirden bir bağlantı dalı alıyordu. Aksiller bölgede çift aksiller ven olduğu gözlendi. Bu tip bir olguda, Brachial plexus’un yukarı kolunun lezyon veya yaralanması klasik Erb–Duchenne palsy’den tamamen farklı olarak tam fonksiyon kaybı ve daha yaygın klinik bulgularla karakterize bir tabloyla ortaya çıkacaktır. Bu gibi anatomik varyasyonların bilinmesi aksiller bölgede diseksiyon sırasında önemli yapıların hasarlanma riskinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]