[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 4, Sayfa(lar) 213-215
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İdiopatik lomber vertebra anterior füzyonunda posterolateral lomber füzyon: olgu sunumu
Erhan SERİN, Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN
Firat University, Faculty of Medicine, Deparment of Orthopedic Surgery, Elazig, TURKEY

İdiopatik lomber vertebra anterior füzyonuna bağlı diskojenik kökenli şiddetli bel ağrısı olan 12 yaşındaki kız olguda, bilateral posterolateral füzyon yapıldı. İki yıllık takib süresinin sonunda rahatsızlık vermeyen hafif bir bel ayrısı dışında sorun yoktu. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]