[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 214-218
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adelosan Çağda Sigara ve Alkol İçme Davranışı
Şenlen GÖKGÖZ1, Gülay KOÇOĞLU2
1Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, KIRKLARELİ
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SİVAS

Giriş: Bu araştırmada adelosan çağda sigara ve alkol kullanım yaygınlığı, sigara ve alkole başlama yaşı ve bu alışkanlıklara etki eden nedenler araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tip bir araştırma olup, Sivas il merkezinde 11–17 yaş arasındaki 671 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilere anket soruları dağıtılarak kendilerinin cevaplamaları istenmiştir.Grupların karşılaştırılmasında khikare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda öğrencilerin %67.1'i hayatında hiç sigara içmemişken, deneyenlerin oranı %18.5'tir. Sigarayı her gün içen öğrenci %7.5'tir. Düzenli sigara içicilik tüm öğrencilerde %10.9 iken, kız öğrencilerde %4.1, erkek öğrencilerde %14.1'dir. Hayatı boyunca hiç sarhoş olmayanların oranı %93.8 iken, halen alkollü içki içtiğini belirtenler %0.6'dır.

Sonuç: Yaşın, cinsiyetin, aile gelir düzeyinin, öğrencinin kendisine göre başarı durumunun, disiplin cezası alma durumunun, sınıfta kalma durumunun, aile ile sorunları paylaşmanın, sigaranın kanser yapıcı etkisini bilmenin, aileden uzakta yaşamanın; sigara içme davranışı üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sadece ailenin eğitim düzeyinin, sigara içme davranışı üzerine etkisi, istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Gençlerdeki yüksek sigara içme oranları,sigaranın sağlığa zaraları ile ilgili verilecek eğitimler ve toplumun sigara karşıtı biliçlenmesi ile düşürülebilir.. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]