[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 222-224
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tipik Bulgular Gösteren Mikst Larengosel
Ahmet EYİBİLEN1, Saliha KARAGÖZ2, Nezahat YILDIRIM3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Bas-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, TOKAT
2Alaşehir Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, MANİSA
3Elazığ Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, ELAZIĞ

Larengosel larenks sakkülünün havayla dolu bir şekilde genişlemesidir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Sakkül lümeni yakınında mukus salgılayan bezlerin salgılarıyla içi mukusla dolduğunda larengomukosel adını alır. Bu yazıda, kese içinde hava-sıvı seviyesi olan ve içinde bir miktar mukus bulunan mikst tipte bir larengosel olgusu sunulmuştur. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]