[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 222-224
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Combined Laryngocele Appeared Typical Findings
Ahmet EYİBİLEN1, Saliha KARAGÖZ2, Nezahat YILDIRIM3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Bas-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, TOKAT
2Alaşehir Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, MANİSA
3Elazığ Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, ELAZIĞ

Laryngocele is an air filled dilatation of laryngeal saccule. The etiology is extractly unknown. Laryngocele is described as laryngomucocele distended with mucus produced by mucous gland near the aperture of the saccule. Here, we report a combined laryngocele showed air-fluid level in the cavity ©2007, Firat University, Medical Faculty

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]