[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-230
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ulnar Arter Yokluğu ile Birlikte Görülen Median Arter
Mehmet İhsan OKUR, Mustafa Alpagan YILDIRIM, İsmet BİNGÖL, Zübeyir ÖRTER, Ümit ALSANCAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Üst ekstremitede arteriyel sistemin varyasyonları sıktır. Önkol arter sistemindeki damarlardan bazıları embriyonik dönemden sonra gerilemektedir. Ulnar arter yokluğu oldukça nadir gözlenen bir durumdur. Median arter normalde fetal dönemde bulunur ama doğumdan sonra gözlenmesi nadirdir. Olgumuzda sağ önkol yaralanması sonrası sinir hasarını görmek amacıyla yapılan eksplorasyonda median arter varlığı saptandıktan sonra birlikte ulnar arter yokluğu da gözlendi. Anatomik yapılarda olası değişiklikler ilgili vücut bölümlerinin damarlanmasına göre önkola yapılacak cerrahi girişimler için olası bu tür anatomik varyasyonlar göz önüne alınmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]