[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-230
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ulnar Artery Absence Together with the Median Artery
Mehmet İhsan OKUR, Mustafa Alpagan YILDIRIM, İsmet BİNGÖL, Zübeyir ÖRTER, Ümit ALSANCAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Upper extremities have often variations in arteriel system. Some of forearm vessels are regressed after embrionic stage. However, absence of ulnar artery is rarely seen. Normally, median artery exist in fetal period and it disappears after birth. In the present case, we performed an exploration for evaluating probable nerve damage after forearm wounding and observed the existence of median artery but absence of ulnar artery. Consequently, in the operation forearm, probable anatomic variations of vessels at related region should be taken it consideration. ©2007, Firat University, Medical Faculty

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]