[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 237-238
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Çocukta Visceral Leishmaniasis Olgusu
Salih KUK1, Gamze POYRAZOĞLU2, F. Necati ARSLAN2, Ahmet ERENSOY1, Saadet AKARSU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Visceral leishmaniasis leishmania türü parazitler tarafından oluşturulan protozoan bir hastalıktır. Bu çalışmada, Bingöl Devlet hastanesinden Fırat Tıp Merkezine hepatosplenomegali nedeniyle sevk edilen 8 yaşında kız hasta sunulmuştur. Hastanın Giemsa ile boyanmış kemik iliği yaymasında leishmania amastigotlarının görülmesi ve Leishmania IgG ELISA ve Formol Gel testinin pozitif olmasıyla visceral leishmania tanısı konulmuştur. Bu olgu sunumu ile visceral leishmania’ya, tanısında çekilen zorluklara ve çözüm yollarına katkı sağlanacağını ümit ediyoruz. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]