[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 237-238
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Pediatric Case of Visceral leishmanisis
Salih KUK1, Gamze POYRAZOĞLU2, F. Necati ARSLAN2, Ahmet ERENSOY1, Saadet AKARSU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Visceral leishmaniasis (VL) is a disease caused by protozoan parasites of the genus leishmania. A eight-year old female patient who had hepatosplenomegaly was referred to Fırat Medical Centre by the Bingöl State Hospital. Leishmania amstigotes were seen in a smear prepared from bone morrow and stained with Giemsa. Leishmania IgG ELISA and Formol Gel test were positive. We hope that our case contributes the physicians to be aware of visceral leishmaniasis and its diagnosis. ©2007, Firat University, Medical Faculty

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]