[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 287-289
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tiroglossal Duktus Kist ve Fistülleri: 32 Vakalık Bir İnceleme
Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, Şinasi YALÇIN, Hakan DABAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Giriş: On yıllık bir periyottaki tiroglossal duktus kisti tedavisindeki tecrübelerimizi sunmak, tiroglossal duktus kistlerinin tanı ve tedavisini ilgili literatür ışığında tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde tiroglossal duktus kisti tanısı alan ve tedavi edilen 32 vakanın dosyası retrospektif olarak yeniden incelendi.

Bulgular: 32 hastanın 12’si erkek, 20’si bayandı ve yaşları 2 ile 56 arasında (ortalama 17.9±16.1 yıl) değişiyordu. En sık rastlanan şikayeti boyun orta hattında aralıklı akıntıydı (%53). Daha nadir olarak hastalarda boyun orta hattında şişlik veya fistül ağzı şikayeti vardı. 16 hastada fistül ağzı veya şişlik boyun orta hattında ve tirohiyoid bölgedeydi. Klinik görünüm 17 hastada fistül ve 15 hastada kist şeklindeydi. Hastalarımızın tümüne Sistrunk operasyonu uygulandı.

Sonuç: Tiroglossal duktus kistlerinin genel olarak kabul görmüş tedavisi cerrahidir. Bu kistlerin malign transformasyon riskinin olduğu bilinmelidir. Boyun orta hattında şişlik veya kitle ile gelen hastaların ayırıcı tanısında tiroglossal duktus kistleri de akla gelmeli ve tedavisinde sistrunk ameliyatının altın standart olduğu unutulmamalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]