[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Histological and Histochemical Studies on the Effect of Single Dose of Cyclophosphamide on Migration of Primordial Germ Cells of Fetal Charles Foster Rat – A Preliminary Study
Biswabina RAY, Bhagath Kumar POTU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

NOS İnhibisyonu Aracılı Hipertansiyon: Sıçanlarda Sabit ve Kademeli doz L-NNA Uygulamalarının Karşılaştırılması
Süleyman OKTAR, Engin YILMAZ, Engin ŞAHNA, Hakkı Engin AKSULU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Formaldehit Nörotoksisitesine Bağlı Hipokampusta Gelişen Oksidatif Hasar ve Melatonin Hormonunun Koruyucu Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
İlter KUŞ, İsmail ZARARSIZ, Murat ÖGETÜRK, H. Ramazan YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Sedanterlerde Gliserol Takviyesinin Plazma Aldosteron Düzeyleri Üzerine Etkisi
Süleyman PATLAR, Ercan KESKİN, Oktay ÇAKMAKÇI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Femoro-Popliteal By-Pass Girişimlerimiz
Ayhan UYSAL, Kadir Kaan ÖZSİN, Rafet TOK, Eflatun YÜCEDAĞ, Sefa ŞENOL, Oktay BURMA, Ali RAHMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Applications of Cytogenetic and Fragile X Molecular Testing in Individuals with Mental Retardation
Ülkü ÖZBEY, Hüseyin YÜCE, Murat KARA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Mehmet Ruhi ONUR, Timur SİNDEL, Saim YILMAZ, Ersin LÜLECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İlköğretim Öğrencilerinin Cep Telefonu, Bilgisayar, Televizyon Gibi Elektromanyetik Alan Oluşturan Cihazları Kullanım Sıklığı
S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Canan GÜLBAYRAK, A. Ferda DEMİR, Mustafa KARADAĞ, Esra KOÇDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane Kökenli Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında İndüklenebilir Beta-Laktamaz Sıklığı
İlhami ÇELİK, Mustafa CİHANGİROĞLU, Ayhan AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistülleri: 32 Vakalık Bir İnceleme
Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, Şinasi YALÇIN, Hakan DABAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Sperm Sayımında Yeni Bir Yaklaşım
İsmail BABAOĞLU, Ferruh YILDIZ, Metin ÇAPAR, Lütfiye ALP
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Saçma Yaralanmasına Bağlı Akut Miyokard Enfarktüsü ve EKG
Seda ÖZKAN, Okhan AKDUR, Polat DURUKAN, İbrahim İKİZCELİ, Levent AVŞAROĞULLARI, Murat YÜCEL, Erdoğan Mütevelli SÖZÜER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pemfigus Vulgaris Hastasında Glukokortikoid Kullanımına Bağlı Oluşan Kompresyon Fraktürleri
Emel SABAZ, Günseli KARACA, Arefe YILDIRIM, Salih ÖZGÖÇMEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ascaris Lumbricoides’e Bağlı Basit Pulmoner Eozinofili (Loeffler’s Sendromu): Olgu Sunumu
Oğuzhan OKUTAN, Harun UGAN, Zafer KARTALOĞLU, Erdoğan KUNTER, Oğün SEZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pediküler Kemik Defektinin Eşlik Ettiği Asemptomatik Adult Diastematomyelia: BT ve MRG Bulguları
Ahmet KAVAKLI, Hanefi YILDIRIM, Murat ÖGETÜRK, İlter KUŞ, Evren KÖSE, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Giant-Cell Tumor of Bone with Pulmonary Metastases:Treatment by Combination of Chemotherapy and Whole-Lung Radiotherapy. Case Report
Cenk ÖZKAN, Aydıner KALACI, Serdar ÖZBARLAS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu: Olgu Sunumu
Bengü ÇOBANOĞLU, Mehmet Reşat ÖZERCAN, Turgut KARLIDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnfantil Dönemde Bir Herpes Zoster Olgusu
Demet ÇİÇEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hipohidrotik Ektodermal Displazi Tanılı Dört Olgu Sunumu: Christ-Siemens-Touraine Sendromu
Saadet AKARSU, Özlem ELKIRAN, İsmail ŞENGÜL, Ceren KARA, Başak Kandi COŞKUN, Bengü ÇOBANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]